Bij het afscheid zei Dylan dat dit zijn mooiste dag was

– KidzBase vrijwilliger na een KidzBase Shopdag

Wat doet KidzBase?

Een glimlach, een moment waarop het kind alle zorgen kan vergeten en even gewoon kind kan zijn. Dat is wat je ieder kind toch gunt? Helaas zijn deze momenten van onbezorgdheid zeldzaam voor een KidzBase kind. Doordat de kinderen uit huis zijn geplaatst, zijn ze vrijwel volledig afhankelijk van het sociale systeem van de overheid. Door de bezuinigingen is er helaas steeds minder geld beschikbaar. Bepaalde basisbehoeften en activiteiten liggen dan ook buiten het bereik van de kinderen.

 

KidzBase wilt door middel van kleinschalige projecten kleur geven aan het leven van deze kinderen en ze het gevoel geven dat ze speciaal zijn. Onze projecten zijn gericht op:

 

KidzBase levert maatwerk en speelt in op de behoefte van het kind. We geven geen geld, maar leveren daadwerkelijk een product of dienst. Zo weten we zeker dat het geld ook besteed wordt aan datgene wat het kind nodig heeft.