Met Uw Hulp Kunnen Wij Kinderen Steunen

wij geven kleur aan het leven van een kind

ANBI

KidzBase heeft als stichting de ANBI status: Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat de inzet van KidzBase zich richt op het algemeen belang en voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden.

 

De ANBI-status is aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Een ANBI zelf hoeft geen schenkbelasting te betalen over giften of uitkeringen en is ook vrij gesteld van erfbelasting over erfenissen. Meer informatie op www.anbi.nl.

Financieel beleid

KidzBase streeft naar een open, duidelijke en transparante communicatie over onze activiteiten, projecten én financiën. KidzBase geeft geen geld, maar verzorgt een product, dienst of activiteit en levert maatwerk. Deze manier van werken is arbeidsintensief, maar zo weten we zeker dat het kind krijgt wat hij/zij nodig heeft én hebben we altijd een compleet overzicht op inkomsten en uitgaven.

 

Het doel van KidzBase is altijd om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat zoveel mogelijk van de ontvangen sponsorgelden, donaties en giften besteed wordt aan projecten voor de kinderen.

Downloads