Met Uw Hulp Kunnen Wij Kinderen Steunen

wij geven kleur aan het leven van een kind

Missie

Stichting KidzBase brengt kleur in het leven van kinderen die door een verstoorde thuissituatie niet meer kunnen opgroeien in hun eigen gezin. Deze kinderen wonen in een groot gezinshuis of in een woongroep in Nederland. Met kleine projecten willen we kinderen het gevoel geven dat ze speciaal zijn.

Visie

Stichting KidzBase wil kinderen die door een verstoorde thuissituatie niet meer kunnen opgroeien in het eigen gezin, ondersteunen in hun ontwikkeling. Onze doelstelling is om met kleinschalige projecten het leven voor deze kinderen meer kleur te geven. Stichting KidzBase werkt daarbij samen met professionele organisaties waarmee we onze krachten kunnen bundelen. We willen de maatschappij er bewust van maken dat er veel kinderen zijn die niet meer thuis kunnen opgroeien en dat we met een gezamenlijke inspanning iets extra’s kunnen bieden aan deze nieuwe generatie.