Ontroerend bericht van een gezinshuis

Ontroerend bericht van een gezinshuis

Een bericht als deze is niet nieuw voor ons. Om deze reden is KidzBase juist gestart. Maar het “went” nooit! Iedere keer weer krijgen we tranen in onze ogen als we verhalen horen over wat de kinderen hebben meegemaakt en nog iedere dag met zich meedragen. En dan zetten we nóg een tandje bij om het leven van deze kinderen kleur te geven én om mensen bewust te maken van het bestaan van deze kinderen in onze eigen regio.